VINGIS térképi adatok

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet szerint:

A VINGIS adatbázis tartalmazza:

 • a kataszteri fedvényt, [az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi számokat tartalmazza;]

 • az ortofotót, [állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelõ pontosságú, méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szõlõültetvények vektoros határainak meghatározásában is felhasználható;]

 • a szőlőültetvény fedvényt, [szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép;]

 • a támogatás fedvényt, [436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi megjelenítése;]

 • a topográfiai fedvényt, [az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.]

 • a megyehatár fedvényt, [a megyék közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;]

 • a hegyközségi határ fedvényt, [a hegyközségekhez tartozó települések közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából;]

 • a dűlő fedvényt, [a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv földrajzinév-rendezési programjával egyeztetett, a termékleírásokban feltüntetett kisebb földrajzi egységek, dűlõk határait tartalmazó digitális térkép fedvény;]

 • a termőhelyi kataszteri fedvényt, [a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban NAIK) által elvégzett termőhelyi minősítés során kialakított felvételezési egységek térképi határainak digitális másolata, valamint a szőlő termőhelyi kataszter módosításairól hozott határozatok változásvezetése során előállított digitális térkép fedvények;]

 • a talajtani fedvényt, [1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép;]

 • a blokkhatár fedvényt. [a Mezõgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép;]